Villkor och bestämmelser

Villkor FreewaySocial.com

Tack för att du använder våra produkter och tjänster (”Tjänster”). Tjänsterna tillhandahålls av Huge Upward LTD. Genom att gå in på den här webbplatsen godkänner du att du är bunden av webbplatsens användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, och godkänner att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte godkänner något av dessa villkor får du inte använda eller komma åt denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

Användningslicens

Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på FreewaySocials webbplats endast för personlig, icke-kommersiell tillfällig visning. Detta är ett beviljande av en licens, inte en överföring av äganderätt, och enligt denna licens får du inte:

 • ändra eller kopiera materialet;
 • använda materialet i något kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
 • försöka dekompilera eller bakåtkompilera någon programvara som finns på FreewaySocials webbplats;
 • ta bort alla upphovsrättsliga eller andra äganderättsliga noteringar från materialet;
 • överföra materialet till en annan person eller ”spegla” materialet på någon annan server.

Denna licens ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan när som helst sägas upp av FreewaySocial. När du slutar titta på detta material eller när denna licens upphör måste du förstöra allt nedladdat material som du har i din ägo, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.

Ansvarsfriskrivning

Materialet på FreewaySocials webbplats tillhandahålls i befintligt skick. FreewaySocial ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och friskriver sig härmed från alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra rättighetsintrång. FreewaySocial garanterar inte heller och gör inga utfästelser om riktigheten, de sannolika resultaten eller tillförlitligheten i användningen av materialet på webbplatsen eller på annat sätt i samband med sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

Begränsningar

Under inga omständigheter ska FreewaySocial eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten) som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda materialet på FreewaySocials webbplats, även om FreewaySocial eller en auktoriserad representant för FreewaySocial har meddelats muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador kan det hända att dessa begränsningar inte gäller för dig.

Fakturering

Betalningar på FreewaySocial behandlas med hjälp av en säker metod för att ta emot betalningar med hjälp av SSL-kryptering. Genom att köpa våra tjänster godkänner du uttryckligen att du förstår och godkänner vad du köper och att du inte kommer att lämna in en bedräglig tvist via kredit- eller betalkortinstitutionen. Dessutom har du tillstånd att använda det kredit- eller betalkort eller någon annan betalningskälla som används för att göra köpet. Vid ett bedrägligt försök att lämna in en tvist eller en återbetalning har vi rätt att, om nödvändigt, återställa alla följare och gilla-markeringar, avsluta ditt konto och/eller förbjuda din IP-adress permanent. Användare bekräftar att återkrav, tvister eller återbetalningar av betalningar inte kommer att genomföras innan situationen har diskuterats med vårt supportteam.

Revideringar och felskrivningar

Materialet på FreewaySocials webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. FreewaySocial garanterar inte att något av materialet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller aktuellt. FreewaySocial kan när som helst och utan förvarning göra ändringar i materialet på sin webbplats. FreewaySocial gör dock inga åtaganden om att uppdatera materialet.

Länkar

FreewaySocial har inte granskat alla webbplatser som är länkade till dess webbplats och ansvarar inte för innehållet på sådana länkade webbplatser. Införandet av en länk innebär inte att FreewaySocial godkänner webbplatsen. Användning av sådana länkade webbplatser sker på användarens egen risk.

Ändringar av användningsvillkoren för webbplatsen

FreewaySocial kan när som helst och utan förvarning ändra dessa användarvillkor för sin webbplats. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då gällande versionen av dessa användarvillkor.

Tillämplig lag

Alla anspråk som rör FreewaySocials webbplats ska regleras av Storbritanniens lagar utan hänsyn till dess lagvalsbestämmelser. Allmänna villkor gäller för användning av en webbplats.

Stöd

Vi strävar efter att ge våra användare branschledande support. Om du har några frågor om försäljning eller teknik kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på support@freewaysocial.com.

Återbetalningar

Kunder som inte är helt nöjda med våra tjänster kan begära full återbetalning inom de första 30 dagarna efter köpet. Återbetalningar kommer att behandlas av vår kundtjänst som du kan nå på support@freewaysocial.com. Återbetalningar gäller inte för kostnadsfria krediter eller tjänster. FreewaySocial förbehåller sig rätten att uppfylla kundernas krav och alla återbetalningar måste behandlas med vederbörlig aktsamhet och i vederbörlig ordning.

Service

 1. FreewaySocial är inte ansluten till Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, Twitch, Linkedin, Spotify, Soundcloud, Snapchat, Quora, Reddit, Pinterest, Telegram, Clubhouse eller någon av deras tredjepartspartner på något sätt.
 2. Det är ditt eget ansvar att följa Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, Twitch, Linkedin, Spotify, Soundcloud, Snapchat, Quora, Reddit, Pinterest, Telegram och/eller klubbens regler och all lagstiftning som du omfattas av. Du använder FreewaySocial på egen risk.
 3. Vi är inte ansvariga för dina handlingar och deras konsekvenser. Det är inte vårt fel om ditt Instagram-, Facebook-, TikTok-, YouTube-, Twitter-, Twitch-, Linkedin-, Spotify-, Soundcloud-, Snapchat-, Quora-, Reddit-, Pinterest-, Telegram- eller Clubhouse-konto av någon anledning är förbjudet.
 4. Vi behöver ditt Instagram-, Facebook-, TikTok-, YouTube-, Twitter-, Twitch-, Linkedin-, Spotify-, Soundcloud-, Snapchat-, Quora-, Reddit-, Pinterest-, Telegram- och Clubhouse-användarnamn för att få den information som krävs för Instagram-, Facebook-, TikTok-, YouTube-, Twitter-, Twitch-, Linkedin-, Spotify-, Soundcloud-, Snapchat-, Quora-, Reddit-, Pinterest-, Telegram- och Clubhouse-API. Vi lagrar, ger bort eller på annat sätt distribuerar inte ditt användarnamn till tredje part.
 5. Det förväntade antalet följare, likes och visningar garanteras inte på något sätt för dig.
 6. Vi kan inte garantera att tjänsterna fungerar kontinuerligt, oavbrutet eller felfritt.
 7. Det är kundernas eget ansvar att se till att deras konton är inställda på ”offentliga” när de använder FreewaySocial-tjänsten. Om en kund ändrar sin profil till ”privat” och därmed blir det inte möjligt att få någon ersättning för denna tidsperiod.
 8. Du samtycker till att du vid köp av vår tjänst tydligt förstår och godkänner vad du köper och att du inte kommer att lämna in en bedräglig tvist via betalningsförmedlaren.
 9. Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta eller dra tillbaka hela eller delar av vår tjänst eller dess innehåll när som helst utan förvarning och utan att ta på oss något ansvar.
 10. Det är ditt eget ansvar att kontrollera om villkoren har ändrats.
Varukorg
Rulla till toppen