Warunki i zasady

Regulamin FreewaySocial.com

Dziękujemy za korzystanie z naszych produktów i usług („Usługi”). Usługi są świadczone przez Huge Upward LTD. Wchodząc na tę stronę internetową, zgadzasz się na przestrzeganie Warunków korzystania z tej strony, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących praw lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione przez odpowiednie prawa autorskie i prawa dotyczące znaków towarowych.

Licencja na użytkowanie

Zezwala się na tymczasowe pobieranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej FreewaySocial wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego i przejściowego. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, i zgodnie z tą licencją nie możesz:

 • modyfikować lub kopiować materiały;
 • wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego prezentowania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
 • próbować dekompilować lub odtwarzać oprogramowanie zawarte na stronie internetowej FreewaySocial;
 • usuwać z materiałów wszelkich oznaczeń dotyczących praw autorskich lub innych praw własności;
 • ani nie przekazywać materiałów innym osobom, ani nie tworzyć kopii lustrzanych tych materiałów na żadnym innym serwerze.

Niniejsza licencja wygasa automatycznie, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez FreewaySocial w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w twoim posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Materiały na stronie internetowej FreewaySocial są dostarczane „tak jak jest”. FreewaySocial nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, i niniejszym wyłącza i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym bez ograniczeń, domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innych naruszeń praw. Ponadto, FreewaySocial nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności korzystania z materiałów na stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub stron powiązanych z tą stroną.

Ograniczenia

W żadnym wypadku FreewaySocial ani jego dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, za szkody związane z utratą danych lub zysków, lub z powodu przerwania działalności) wynikające z użycia lub niemożności użycia materiałów na stronie internetowej FreewaySocial, nawet jeśli FreewaySocial lub autoryzowany przedstawiciel FreewaySocial został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania w twoim przypadku.

Billing

Płatności na FreewaySocial są przetwarzane przy użyciu bezpiecznej metody akceptacji płatności z wykorzystaniem szyfrowania SSL. Kupując nasze usługi, wyraźnie potwierdzasz, że rozumiesz i zgadzasz się na to, co kupujesz i nie będziesz zgłaszał nieuczciwych sporów za pośrednictwem instytucji obsługującej karty kredytowe lub debetowe. Ponadto posiadasz upoważnienie do korzystania z karty kredytowej, debetowej lub innego źródła płatności użytego do dokonania zakupu. W przypadku nieuczciwej próby wniesienia sporu lub obciążenia zwrotnego mamy prawo, jeśli to konieczne, zresetować wszystkie osoby śledzące i lubiące, zlikwidować Twoje konto i/lub trwale zablokować Twój adres IP. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że obciążenie zwrotne, spory lub cofnięcie płatności nie będą realizowane przed omówieniem sytuacji z naszym zespołem pomocy technicznej.

Poprawki i errata

Materiały znajdujące się na stronie internetowej FreewaySocial mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. FreewaySocial nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. FreewaySocial może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. FreewaySocial nie podejmuje jednak żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji materiałów.

Linki

FreewaySocial nie przejrzał wszystkich stron połączonych z jego stroną internetową i nie jest odpowiedzialny za zawartość każdej takiej strony. Umieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza, że FreewaySocial popiera daną stronę. Użytkownik korzysta z takich stron na własne ryzyko.

Modyfikacje warunków korzystania z witryny

FreewaySocial może zmienić te warunki użytkowania swojej strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie aktualnej wersji Warunków Użytkowania.

Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane ze stroną internetową FreewaySocial są regulowane przez prawo Wielkiej Brytanii bez względu na jego konflikt z prawem. Ogólne warunki mają zastosowanie do korzystania z witryny internetowej.

Wsparcie

Staramy się zapewnić naszym użytkownikom najlepszą w branży pomoc techniczną. Wszelkie pytania dotyczące sprzedaży lub kwestii technicznych prosimy kierować na adres support@freewaysocial.com.

Refundacje

Klienci, którzy nie są w pełni zadowoleni z naszych usług, mogą zażądać pełnego zwrotu pieniędzy w ciągu pierwszych 30 dni od daty zakupu. Zwroty będą realizowane przez naszych agentów obsługi klienta, których można znaleźć pod adresem support@freewaysocial.com. Zwroty nie dotyczą darmowych kredytów lub usług. FreewaySocial zastrzega sobie prawo do spełnienia wymagań klienta, a wszystkie zwroty muszą być realizowane z należytą starannością i w odpowiednim procesie.

Serwis

 1. FreewaySocial nie jest w żaden sposób powiązany z Instagramem, Facebookiem, TikTokiem, YouTube, Twitterem, Twitchem, Linkedin, Spotify, Soundcloud, Snapchatem, Quorą, Redditem, Pinterestem, Telegramem, Clubhouse ani żadnymi ich partnerami.
 2. Na Tobie spoczywa wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie zasad Instagrama, Facebooka, TikTok, YouTube, Twittera, Twitcha, Linkedin, Spotify, Soundcloud, Snapchata, Quory, Reddita, Pinteresta, Telegrama i/lub zasad Clubhouse oraz wszelkich przepisów, którym podlegasz. Korzystasz z FreewaySocial na własne ryzyko.
 3. Nie jesteśmy odpowiedzialni za Twoje działania i ich konsekwencje. Nie ponosimy winy, jeśli Twoje konto na Instagramie, Facebooku, TikTok, YouTube, Twitterze, Twitchu, Linkedin, Spotify, Soundcloud, Snapchat, Quora, Reddit, Pinterest, Telegram, Clubhouse zostanie zablokowane z jakiegokolwiek powodu.
 4. Wymagamy Twojej nazwy użytkownika w serwisie Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, Twitch, Linkedin, Spotify, Soundcloud, Snapchat, Quora, Reddit, Pinterest, Telegram, Clubhouse, aby uzyskać wymagane informacje dla API Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, Twitch, Linkedin, Spotify, Soundcloud, Snapchat, Quora, Reddit, Pinterest, Telegram, Clubhouse. Nie przechowujemy, nie przekazujemy ani w żaden inny sposób nie rozpowszechniamy Twojej nazwy użytkownika osobom trzecim.
 5. Oczekiwana liczba zwolenników, polubień i wyświetleń nie jest w żaden sposób gwarantowana.
 6. Nie możemy zagwarantować ciągłego, nieprzerwanego i wolnego od błędów działania usług.
 7. Wyłączną odpowiedzialnością klientów jest upewnienie się, że ich konta są ustawione jako „publiczne” podczas korzystania z usługi FreewaySocial. Jakakolwiek przerwa w działaniu serwisu związana ze zmianą profilu klienta na „prywatny” nie spowoduje zwrotu płatności za ten okres.
 8. Zgadzasz się, że po zakupie naszych usług rozumiesz i zgadzasz się na to, co kupujesz i nie będziesz zgłaszał nieuczciwych sporów za pośrednictwem procesora płatności.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub wycofywania całości lub części naszego serwisu lub jakiejkolwiek jego zawartości w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 10. Wyłącznie Ty jesteś odpowiedzialny za sprawdzenie, czy Warunki uległy zmianie.
Shopping Cart
Scroll to Top